/
    • Events

      Tijdens de live bijeenkomsten in de Milarepatoren in Zwolle Zuid gaan we de stilte ervaren en de diepte in. Er wordt een veld geopend waarin het verbinden met de stralende stilte als vanzelf lijkt te gaan. De bijeenkomsten zijn er voor jou wanneer je je meer wilt openen voor de stilte in jezelf. Ze bieden je de gelegenheid om met anderen samen te Zijn zonder verhalen, zonder maskers, puur vanuit je Zijn. Dit geeft de bijeenkomsten een bijzondere sfeer van openheid, liefde en licht. In de agenda hieronder kun je de geplande meetings vinden.

       

    • Om de stralende stilte te ervaren, hoef je niet beslist stil te zijn (Jennie)