/
  • Jezelf bevrijden van irritatie en boosheid

   “Ben je boos, pluk een roos, zet hem op je hoed, dan ben je morgen weer goed.”

   Ken je deze zin nog van vroeger of gebruik je hem zelf ook wel eens? Boosheid is veelal een emotie die we liever niet ervaren. Niet bij onszelf en ook niet bij onze kinderen. Voel jij nog wel eens boosheid? Of voel je het en heb je er vervolgens een oordeel over?

   Door het weg te stoppen en/ of af te keuren identificeer je je met je denken, het is als het ware een overlevingsmechanisme die je afhoudt van het volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Het houdt je weg bij het zijn van wie je werkelijk bent, je essentie, Divine Love. Tegelijkertijd is het continu er laten zijn van boosheid en irritatie een teken dat je niet je essentie leeft, dat je niet volledig in het hier en nu bent, je voedt als het ware steeds je pijn. Eckhart Tolle zegt over een emotie dat je zou kunnen zeggen dat het een afspiegeling van het verstand in het lichaam is.

   Wil jij je bevrijden van irritatie en boosheid en ervaren wie je ten diepste bent? Wil jij volledig je essentie leven, diepe innerlijke vrijheid en liefde ervaren? Neem dan de tijd om stil te staan, stil te worden en te observeren. Concentreer je, focus je aandacht naar binnen en neem waar wat er is, en laat het er zijn, wees volledig in het hier en nu.

   Wanneer je vanuit je stralende bewustzijn observeert, als waarnemer, let dan op tekens van ongelukkigheid bij jezelf. Let op irritaties, ongeduldigheid, somberheid en zodra je ze opmerkt, observeer het dan vanuit het licht van de stralende stilte, vanuit jouw bewustzijn.

   Want waar het licht is, kan geen donker zijn, het wordt zelf licht. Oefen jezelf in aanwezig zijn, observeer, neem waar. En word je tegelijk bewust van deze waarnemer in jezelf. Open jezelf meer en meer voor de Divine Love, voor je ware essentie.

   Je kunt dit alleen zelf doen, maar je hoeft het niet alléén te doen. Het helpt om in de aanwezigheid te zijn van iemand die een sterke verbinding, afstemming heeft met de stilte, de bron, Divine Love. In die aanwezigheid wordt het licht in jou ook steeds sterker.

   Je bent van harte welkom op de meetings “Stralende Stilte” om de week op dinsdagavond (Milarepatoren Zwolle-Zuid)

   Wil je reageren?