/
  • Geven en ontvangen: de diepere waarheid

   Kun jij complimenten ontvangen of wimpel je het af met een opmerking als: “O ja, het was in de aanbieding,” of “Ik heb het al jaren?” En als het over geven gaat, en je bent heel eerlijk, verwacht je dan ook iets terug? Misschien geld, liefde of een cadeautje (op den duur)? Heb je er wel eens bij stil gestaan wat jouw gedrag rondom geven en ontvangen betekent voor jezelf en een ander?

   Wat je in het dagelijks leven ervaart op het vlak van geven en ontvangen, is een afspiegeling van een blokkade op een veel diepere laag. Je komt daardoor bij een diepere wijsheid en waarheid over geven en ontvangen.

   Volgens de wijsheid van Kabbala, bestaat de werkelijkheid uit twee krachten of eigenschappen: het verlangen om te ontvangen en het verlangen om te geven. Aangezien het verlangen om te geven wil geven, schept het het verlangen om te ontvangen. Vandaar dat de meest gebruikelijke naam hiervoor “de Schepper” is. Daaruit komt naar voren dat de hele schepping, wijzelf inbegrepen, een openbaring is van het verlangen om te ontvangen.

   Hieruit kun je opmaken dat het scheppen, (oftewel geven) voortkomt uit het ontvangen. Net zoals een vrouw zich openstelt voor de man, zich opent om te ontvangen, ruimte geeft aan het groeien van het kind in haar baarmoeder, en vervolgens de geboorte, het leven geven aan het kind, precies zoals het is,  zoals het binnen in haar is gegroeid.

   The Course of Miracles zegt “The bringer of micacles has need that you receive them first, and thus become the joyous giver of what you have received.”

   Ook hier gaat het eerst over het ontvangen en van daaruit geven. The bringer of Miracles uit bovenstaand stukje tekst gaat over jouw innerlijke Goddelijke leiding. Dit is dus niet gekoppeld aan een mentaal beeld over wat je zou willen ontvangen, maar gaat over het openen voor het ontvangen van Goddelijke leiding, van dat wat de bedoeling is voor jou in dit leven.

   Om de Goddelijke leiding te kunnen ontvangen, is het essentieel dat je stil staat en stil wordt en je bewust wordt van wie je werkelijk bent, van je essentie.

   “Innerlijke stilte en ruimte zijn twee aspecten van hetzelfde, hetzelfde niets. Het zijn belichamingen van innerlijke ruimte en innerlijk stilzwijgen, en dat is stilte: de oneindig creatieve baarmoeder van al wat bestaat” – Eckhart Tolle

   Zolang er iets in jou is wat blokkeert om werkelijk te ontvangen, of alleen dat te ontvangen wat jij hebt bedacht wat goed is, laat je je ego de rol van god spelen, i.p.v. dat je je overgeeft en ontspant in het Goddelijke plan waardoor je werkelijke vrijheid en onvoorwaardelijke liefde ervaart.

   Dit Goddelijke plan is er voor jou, in jou en stroomt door jou heen wanneer jij jezelf toestaat om de Liefde, Vrede en Vrijheid die jouw ware natuur zijn, te ontvangen. Deze Divine Love, Divine Spirit is namelijk wie jij werkelijk bent. Neem de tijd en ruimte om stil te staan, stil te worden en je te openen om volledig te ontvangen. Zodra je je hiervoor opent, zal je tegelijkertijd het kanaal zijn om dit naar de aarde te brengen. Alleen dan kun je werkelijk geven, zonder enige tegenprestatie of verwachting.

   Alleen dan ervaar je dat geven en ontvangen in waarheid één zijn.

   Wil je reageren?