Privacy verklaring

Privacyverklaring

Jennievanderwal.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jennievanderwal.nl Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Jennievandewal.nl verwerkt
Jennievanderwal.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of, omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Internetbrowser en apparaat type

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van deze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of het aanmeldformulier van cursussen en behandelingen zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Jennievanderwal.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jennievanderwal.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jennievanderwal.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij Jennievandewal.nl navragen wat de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jennievanderwal.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van jennievanderwal.nl, sluit jennievanderwal.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jennievanderwal.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookie verklaring
Jennievanderwal.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies worden gebruikt om de website klanten te optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics.

Google Analytics
Jennievanderwal.nl wil graag weten hoe haar website gebruikt wordt, zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door jennievanderwal.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens dievan jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jennievanderwalnl door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. Jennievanderwal.nl neemt vervolgens per e-mail contact met jou op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar jennievanderwal.nl te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jennievanderwal.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Jennievanderwal.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar jennievanderwal.nl via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van jennievanderwal.nl ontvangen hebt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Jennievanderwal.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is Jennievanderwal.nl niet aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden
Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op YouTube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van YouTube.

Wijziging privacyverklaring
Jennievanderwal.nl heeft het recht deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring. Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-01-2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven